Onze expertise

Chemische industrie

Veiligheid, gezondheid en milieu hebben hoge prioriteit binnen de chemische industrie. Vanzelfsprekend, want de gevolgen van onzorgvuldigheid kunnen verstrekkend zijn, voor zowel de gezondheid van jouw en onze medewerkers als – breder gezien – het milieu en de omgeving. Niet voor niets hangt het werken in de industrie dan ook aan strikte regelgeving. Hier is bij ons veel kennis van en aandacht voor.

Hfi Chemische Industrie

Onze garanties

Proactief en preventief handelen
Ons veiligheidsbeleid is volledig gestoeld op proactiviteit en preventief handelen. Dat betekent dat we niet wachten tot ongevallen of schades zich voordoen. We kijken liever al aan de voorkant met een facilitair oog met je mee. Bij voorkeur nog in de bouwfase van het hygiënisch ontwerp van je productieruimte(s). Door voor die opstart een SGA-team samen te stellen dat zich met verschillende specialismen op de inrichting en bouw van de ruimtes stort, sluiten we al vooraf eventuele obstakels uit. Hiermee ben je verzekerd van een zo efficiënt mogelijk proces.

Continue procesoptimalisatie 
Verder doen we bij de opstart altijd een gedegen RI&E. Met onze non-conformity procedure en de regelmatige inzet van opportunity scoutingteams, in combinatie met bijvoorbeeld de inzet van onze slimme app Vakmansch@p, brengen we op continue basis de verbeterkansen in kaart, die uitgangspunt vormen voor procesoptimalisatie. 

Toegevoegde waarde van goede mensen
Inzet van technologie en innovatie slaagt nooit zonder de toegevoegde waarde van goede mensen. Zo is onze objectleider de spil die het productieproces volledig begrijpt en de schoonmaak integreert in de filosofie om processen zo lean mogelijk in te richten. Waarbij hij of zij continu zoekt naar standaardisatie – waar mogelijk en waardevol – en optimalisatie van de lopende processen en daardoor de motor achter de kwaliteit van de schoonmaak is.

Wij vinden het belangrijk dat schoonmakers zelf ook weten wat wij van de schoonmaak verwachten. Het is dan ook prettig dat er weinig wisselingen zijn in personeel.”
Neem contact met ons op

Koffie?

Hallo, ik ben Twan en hoor graag meer over wat er speelt binnen jouw organisatie. Vrijblijvend, tijdens een kop koffie. Of thee.

Contact
Twan Voets Hfi